Nederlands
Engels

Ouders voortgezet onderwijs

 • Wanneer gaat mijn kind naar de middelbare school?
  Meestal gaan kinderen na groep 8 naar de middelbare school. Ze mogen ingeschreven blijven op de basisschool tot in het schooljaar waarin ze 14 jaar worden.
 • Hoe vind ik een school die bij mijn kind past?

  Zoek je een geschikte school voor je kind, dan is het belangrijk om uit te zoeken welke ondersteuning een school kan bieden. Dat staat in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Je vindt het schoolondersteuningsprofiel in de schoolgids of op de website van de school.

  Probeer je als ouder verder een goed beeld te vormen van een school. Bezoek open dagen, bekijk het schooladvies en praat met de leerkracht van de basisschool. Praat ook met je kind over de verwachtingen en wensen. Het is verstandig om bij verschillende scholen rond te kijken en gesprekken te voeren voordat je je kind ergens aanmeldt.

 • Hoe meld ik mijn kind aan op een school?

  Vaak krijg je van de basisschool informatie over het aanmelden op een school in de buurt. Het aanmelden doe je wel zelf. Meestal gaat dat via een aanmeldformulier dat je kunt vinden op de website van de middelbare school. Je kunt je ook per e-mail of brief aanmelden. Vraag dan om een bevestiging, zodat je een bewijs van aanmelding hebt.

  Bij een aanmeldformulier wordt vaak toestemming gevraagd om informatie te delen of op te vragen. Je hoeft niet overal toestemming voor te geven. Ook kun je de school vragen waar de informatie precies voor nodig is.

  Kernprocedure Amstelland

  Bovo Haarlemmermeer 

 • Kan ik mijn kind bij meer scholen aanmelden?
  Ja, dat kan. Vertel dit wel bij de aanmelding. Geef ook aan welke school je voorkeur heeft. Die school heeft dan de zorgplicht.
 • Kan ik mijn kind zelf aanmelden bij een school voor voortgezet speciaal onderwijs (vso)?
  Ja, dat kan. Dit gaat op dezelfde manier als bij een reguliere middelbare school. Is je kind al ingeschreven op een reguliere middelbare school, ga dan eerst met deze school in gesprek. Misschien kunnen zij meer ondersteuning geven.
 • Welke regels zijn er voor het aanmelden van mijn kind in onze regio?
  De regels voor het aanmelden bij een middelbare school vind je op de website van SWVAM.
 • Wat gebeurt er als ik mijn kind aanmeld op een school?
  Het is goed om direct bij aanmelding te melden dat je kind (waarschijnlijk) extra hulp nodig heeft. De school krijgt dan zorgplicht, zoals dat heet. Dan heeft de school zes weken de tijd om onderzoek te doen naar wat er nodig is. Soms is er meer tijd nodig, dan kan een school nog vier weken extra krijgen. De school laat jou weten welke informatie er nodig is.
 • Wanneer schrijft de school mijn kind in?
  Het is belangrijk om te weten dat een aanmelding iets anders is dan een inschrijving. Na je aanmelding gaat de school kijken of ze je kind kunnen inschrijven. Daar krijg je bericht van in een e-mail of brief. De zorgplicht van een school begint bij de aanmelding.
 • Wat als de school mijn kind weigert?

  De school mag je kind om verschillende redenen weigeren. Bijvoorbeeld als de school vol is of als je niet achter de godsdienst of levensbeschouwing van de school staat. De school mag je kind niet weigeren in te schrijven omdat je kind extra ondersteuning nodig heeft. Als de school niet kan bieden wat je kind nodig heeft, moet de school helpen een andere, passende school te vinden. Dat is een onderdeel van de zorgplicht. 

  Als de school je kind weigert, krijg je daarover een brief waarin staat waarom je kind wordt afgewezen. Je kunt daar bezwaar tegen maken. Doe dit met een brief of e-mail, binnen 6 weken na het bericht van de school. De school moet dan binnen 4 weken op je bezwaar reageren.