Nederlands
Duits

Ouders voortgezet onderwijs

 • Welke informatie moet ik delen met school? En school met mij?

  De school kan vragen om verslagen van onderzoeken of vragen om contact met de oude school. Ook kan de school vragen of ze mogen overleggen met een zorgverlener van jouw kind. Dat mag alleen als je als ouder toestemming geeft. En het kind zelf, vanaf 16 jaar. Je kunt vragen waar de school de informatie voor nodig heeft. Wil je niet het hele document delen met de school? Dan kun je bijvoorbeeld alleen de samenvatting of het advies delen. Bovendien kun je aangeven dat alleen bepaalde mensen binnen de school het mogen lezen.

 • Mag de school met mijn kind praten zonder dat ik daarbij ben?
  Ja, dat mag. Alleen als er beslissingen moeten worden genomen, of afspraken gemaakt, kan dat niet zonder dat jij daar als ouder bij bent. Dat geldt totdat je kind 18 jaar is. Als je kind liever niet alleen met de school praat, kun je daar met de school afspraken over maken. Over medische gegevens mag de school niet zonder toestemming en aanwezigheid van ouders praten totdat je kind 16 jaar is. Daarna moet je kind zelf toestemming geven voor het delen van gegevens.
 • Wat is een warme overdracht?
  Een warme overdracht houdt in dat de nieuwe school een gesprek voert met iemand die het kind al kent, bijvoorbeeld een leraar, mentor of zorgcoördinator van de huidige school. Een warme overdracht gebeurt vaak, maar is niet verplicht. Soms is het genoeg om schriftelijke informatie aan te leveren.
 • Moet ik verslagen van onderzoeken van mijn kind ook aan school geven?
  Nee, dat is niet verplicht. Het is goed om erover na te denken welke informatie je met de school wilt delen. Welke informatie heeft de school nodig om goed passend onderwijs te geven? Hierover kun je als ouder ook vragen stellen aan de school. Wil je niet het hele document delen met de school? Dan kun je bijvoorbeeld alleen de samenvatting of het advies delen. Bovendien kun je aangeven dat alleen bepaalde mensen binnen de school het mogen lezen. De school mag alleen verslagen lezen als jij hier als ouder toestemming voor geeft. En vanaf 16 jaar is de toestemming van je kind nodig.
 • Met wie mag de school informatie over mijn kind bespreken?
  Schoolleiding en leerkrachten mogen gegevens over een kind inzien en met de ouders bespreken. Ook mag de onderwijsinspectie altijd om informatie over kinderen vragen. Zo kan de inspectie onderzoeken of een school zijn werk goed doet. Als de school informatie wil van een zorgverlener van een kind binnen of buiten de school, is altijd toestemming van de ouders nodig. En vanaf 16 jaar ook van het kind zelf. Dat geldt ook als de school om een onderzoek vraagt en het onderzoek betaalt. De school moet de ouders (en vanaf 16 jaar ook het kind zelf) vragen om toestemming voor het onderzoek. Je mag als ouders en kind na het onderzoek altijd als eerste het verslag lezen. Vervolgens beslissen jullie of het verslag ook naar de school mag.
 • Mag ik de school vragen om informatie over mijn kind?
  Ja, volgens de wet hebben ouders recht op een kopie van alle informatie die over het kind wordt bijgehouden. Je kunt bijvoorbeeld vragen naar informatie uit het leerlingvolgsysteem, het leerlingdossier of het ontwikkelingsperspectief.
 • Heb ik toestemming van mijn kind nodig om informatie van school te krijgen?
  Als je kind 16 jaar of ouder is, is de toestemming van je kind nodig om informatie uit het leerlingdossier te krijgen. De school moet jou als ouder wel laten weten hoe de voortgang van je kind is, tot je kind 18 jaar is.
 • Ik ben het niet eens met informatie in het dossier van mijn kind. Wat kan ik doen?
  Als er in het dossier iets staat wat volgens jou niet klopt, dan kun je vragen of de school de informatie wil weghalen, aanvullen of verbeteren. Op basis van de privacywet heb je hier recht op.