Nederlands
Duits

Ouders basisonderwijs

 • Wat als ik het niet eens ben met de school?

  Ouders en school zien een kind in andere situaties. Gedrag, houding, gevoel: dat kan thuis allemaal net even anders zijn dan op school. Niet zo raar dus dat leerkrachten en ouders de dingen niet altijd hetzelfde zien. Ga in elk geval altijd in gesprek met de school en vertel hoe je zelf bepaalde situaties ziet. Probeer elkaar te begrijpen en realiseer je dat jullie allebei het beste willen voor je kind.

 • Wat als ik er samen met school echt niet uitkom?

  Kom je er in het gesprek met de school niet uit, stel dan voor om het gesprek te voeren met een derde erbij. Dit kan een onafhankelijke deskundige zijn, een intern begeleider, een schooldirecteur, iemand van het ouder- en jeugdsteunpunt of gewoon iemand die je goed kent en vertrouwt.

  Kom je er ook na zo’n gesprek én met hulp van het ouder- en jeugdsteunpunt niet uit? Ga dan in gesprek met het schoolbestuur en het samenwerkingsverband. Werkt dat ook niet, schakel dan een onderwijsconsulent  in. Die kan bemiddelen tussen beide partijen. Ook kan de onderwijsconsulent je helpen een klacht in te dienen. Elke school heeft een klachtenprocedure. In ernstige gevallen kun je naar de Geschillencommissie passend onderwijs  (GPO). Deze commissie onderzoekt de melding en doet uitspraak. Deze uitspraak geldt als een advies voor het schoolbestuur. Het schoolbestuur is niet verplicht dit advies over te nemen.

 • Met welke personen kan ik te maken krijgen als ik het niet eens ben met de school? Of als mijn kind misschien naar een andere school moet?
  Je kunt te maken krijgen met een leerplichtambtenaar, de jeugdarts of de gemeente. Scholen kunnen deze partijen inschakelen als een kind (tijdelijk) niet naar school kan.
 • Wat doet de leerplichtambtenaar (lpa)?
  De leerplichtambtenaar controleert of kinderen naar school gaan. Ouders kunnen bij de leerplichtambtenaar vrijstellingen aanvragen. Als er problemen zijn met naar school gaan, kan de leerplichtambtenaar helpen bij het zoeken naar oplossingen. Ook kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken als een leerling spijbelt of niet staat ingeschreven op een school. Elke gemeente heeft minstens één leerplichtambtenaar in dienst.
 • Wat doet de jeugdarts?
  De jeugdarts denkt mee en geeft advies. Bijvoorbeeld als het niet goed gaat met een kind op school, of als het kind overstapt naar speciaal onderwijs (so) of speciaal basisonderwijs (sbo). Als je kind een eigen behandelaar heeft, kan de jeugdarts daar ook contact mee opnemen. De jeugdarts heeft beroepsgeheim en mag informatie over je kind niet zonder je toestemming delen met de school.