Nederlands
Duits

Ouders basisonderwijs

 • Hoe vind ik een school die bij mijn kind past?

  Zoek je een geschikte school voor je kind, dan is het belangrijk om uit te zoeken welke ondersteuning een school kan bieden. Dat staat in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Je vindt het schoolondersteuningsprofiel in de schoolgids of op de website van de school.

  Probeer je als ouder verder een goed beeld te vormen van een school. Vraag om een rondleiding en om een kennismakingsgesprek met de directeur of intern begeleider (IB’er). Stel de vragen die voor jou en jouw kind belangrijk zijn. Het is verstandig om bij verschillende scholen rond te kijken en gesprekken te voeren voordat je je kind ergens aanmeldt.

 • Hoe meld ik mijn kind aan op een school?

  Vaak gebruiken scholen een aanmeldformulier. Je kunt je ook per e-mail of brief aanmelden. Vraag dan om een bevestiging, zodat je een bewijs van aanmelding hebt.

  Bij een aanmeldformulier wordt vaak toestemming gevraagd om informatie te delen of op te vragen. Je hoeft niet overal toestemming voor te geven. Ook kun je de school vragen waar de informatie precies voor nodig is.

 • Kan ik mijn kind zelf aanmelden bij een school voor speciaal (basis)onderwijs?
  Ja, dat kan. Is je kind al ingeschreven op een reguliere basisschool, ga dan eerst met deze school in gesprek. Misschien kunnen zij meer ondersteuning geven.
 • Wat gebeurt er als ik mijn kind aanmeld op een school?
  Het is goed om direct bij aanmelding te melden dat je kind (waarschijnlijk) extra hulp nodig heeft. De school krijgt dan zorgplicht, zoals dat heet. Dan heeft de school zes weken de tijd om onderzoek te doen naar wat er nodig is. Soms is er meer tijd nodig, dan kan een school nog vier weken extra krijgen. De school laat jou weten welke informatie er nodig is.
 • Kan ik mijn kind bij meer scholen aanmelden?
  Ja, dat kan. Vertel dit wel bij de aanmelding. Geef ook aan welke school je voorkeur heeft. Die school heeft dan de zorgplicht.
 • Wanneer schrijft de school mijn kind in?
  Het is belangrijk om te weten dat een aanmelding iets anders is dan een inschrijving. Na je aanmelding gaat de school kijken of ze je kind kunnen inschrijven. Daar krijg je bericht van in een e-mail of brief. De zorgplicht van een school begint bij de aanmelding.