Nederlands
Duits

Ouders basisonderwijs

 • Welke informatie moet ik delen met de school?

  De school kan vragen om verslagen van onderzoeken of vragen om contact met de kinderopvang of de oude school. Ook kan de school vragen of ze mogen overleggen met een zorgverlener van jouw kind. Dat mag alleen als je als ouder toestemming geeft. Je kunt ook vragen waar de school de informatie voor nodig heeft. Wil je niet het hele document delen met de school? Dan kun je bijvoorbeeld alleen de samenvatting of het advies delen. Bovendien kun je aangeven dat alleen bepaalde mensen binnen de school het mogen lezen.

   

 • Wat is een warme overdracht?
  Een warme overdracht houdt in dat de nieuwe school een gesprek voert met een leerkracht of begeleider die het kind al kent. Een warme overdracht gebeurt vaak, maar is niet verplicht. Soms is het genoeg om schriftelijke informatie aan te leveren.
 • Moet ik verslagen van onderzoeken van mijn kind ook aan school geven?
  Nee, dat is niet verplicht. Het is goed om erover na te denken welke informatie je met de school wilt delen. Welke informatie heeft de school nodig om goed passend onderwijs te geven? Hierover kun je als ouder ook vragen stellen aan de school. Wil je niet het hele document delen met de school? Dan kun je bijvoorbeeld alleen de samenvatting of het advies delen. Bovendien kun je aangeven dat alleen bepaalde mensen binnen de school het mogen lezen.
 • Met wie mag de school informatie over mijn kind bespreken?
  Schoolleiding en leerkrachten mogen gegevens over een kind inzien en met de ouders bespreken. Ook mag de onderwijsinspectie altijd om informatie over kinderen vragen. Zo kan de inspectie onderzoeken of een school zijn werk goed doet. Als de school informatie wil van een zorgverlener van een kind binnen of buiten de school, is altijd toestemming van de ouders nodig. Ook als de school om een onderzoek vraagt en het onderzoek betaalt. De school moet de ouders vragen om toestemming voor het onderzoek. Je mag als ouders na het onderzoek altijd als eerste het verslag lezen. Vervolgens mag je beslissen of het verslag ook naar de school mag.
 • Mag ik de school vragen om informatie over mijn kind?
  Ja, volgens de wet hebben ouders recht op een kopie van alle informatie die over het kind wordt bijgehouden. Je kunt bijvoorbeeld vragen naar informatie uit het leerlingvolgsysteem, het leerlingdossier of het ontwikkelingsperspectief.
 • Ik ben het niet eens met informatie in het dossier van mijn kind. Wat kan ik doen?
  Als er in het dossier iets staat wat volgens jou niet klopt, dan kun je vragen of de school de informatie wil weghalen, aanvullen of verbeteren. Op basis van de privacywet heb je hier recht op.